INTEGRITETSPOLICY

Melanique värnar om din personliga integritet och följer därför tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur Melanique samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Melanique och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan kontakta Melanique om du har frågor om Melaniques integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via Melaniques hemsida samt även för dig även som registrerat dig som medlem hos Melanique.se

Vilka personuppgifter behandlar Melanique? 

Du kan komma att ge Melanique  information om dig själv när du gör ett köp,  registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Samt konto- och betalningsuppgifter.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Melanique och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. VpnMentor skyddar dessutom dina uppgifter offline. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice),

Hur länge behandlar Melanique dina personuppgifter? 

Uppgifterna behandlas från och med att du gjort ditt köp och två månader därefter i syfte att säkerställa att vi alltid följer konsumenträttslig
lagstiftning om bl.a. ångerrätt. Om du utövar ångerrätt eller byter en vara behandlar vi dina uppgifter tills vi tagit beslut om ångerrätt/byte samt genomfört eventuellt byte eller återbetalning.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Melanique att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar Melanique att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta Melanique.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Melanique är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

 

E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Användning av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Melanique behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som Melanique behandlar och för vilka ändamål Melanique använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Melaniques behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Melanique måste spara personuppgifterna. För att Melanique ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste Melanique visa att Melaniques berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Melanique i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

Användarvillkor för PayEx Faktura

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 19Sek. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

 

X